ภาษา

ส่งอีเมล์ของคุณ

บ้านการจำแนกสีและรายการปรับแต่งสี

พื้น Spc

สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องคาร์บอนต่ำและการปกป้องสิ่งแวดล้อม เชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาและการผลิตวัสดุป้องกันสิ่งแวดล้อมใหม่ พื้น Yinuo มีฟอร์มาลดีไฮด์เป็นศูนย์ พร้อมคุณสมบัติกันน้ำ สารหน่วงไฟ ป้องกันการเสียรูป ป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันปลวก ทนต่อการสึกหรอ ป้องกันความชื้น ป้องกันโรคราน้ำค้าง และฟังก์ชันอื่น ๆ เป็นวัสดุปูพื้นชนิดใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องมือปรับปรุงบ้านและการตกแต่งภูมิทัศน์สวน
สอบถาม เกี่ยวกับเรา

การเรนเดอร์สีปกติ 12 แบบที่มีอยู่ของเรา

ทำเอง
พื้น Spc

เลือก YINUO เลือกคุณภาพชีวิต

สินค้ามีจำหน่ายทั่วประเทศและทั่วโลก ยินดีต้อนรับเพื่อนๆ จากทุกสาขาอาชีพ เพื่อสอบถามข้อมูลและเจรจาธุรกิจ ข้อมูลจำเพาะพื้น Spc

ส่งข้อความของคุณ

ส่งอีเมล์ของคุณ